The gridview fired event rowupdating which wasnt handled


08-Jul-2017 12:10

İlgili eventin yanında cif tıkladıktan sonra code behind tarafında visual studio bizim için Mode Changing eventini boş bir şekilde oluşturuyor. Mode Changing eventine aşağıdaki kodları ekliyoruz : Şimdi uygulamamızı çalıştırıp, bir çalışanı seçip seçiniz butonuna tıklayalım. Uygulamamız çalıştırıldığında ve çalışan bilgileri detayı gösterildiğinde gördüğümüz durum Details View kontrolümüzün Read Only yani sadece okunabilir durumudur. Edit : Bu mod var olan bir veri kaydının editlenmesi için kullanılır. Edit moduna çok benzer ama bu modda tüm kontroller boştur, çünkü yeni veri kaydedilecektir.

Daha sonra Details View kontrolünde yer alan edit butonuna tıklayalım ve sonucu görelim. Mode Changing eventine baktığımızda dikkat etmemiz gereken diğer bir husus; Details View Mode Event Args sınıfının bir e parametresi almasıdır.

The Javascript code in the Master Page was updated by adding a new ‘Is Editing’ function and updating the condition within the check Exit function.

Altta yer alan checkbox kutularından Edit/Update Checkboxını seçiniz. Configuration; public partial class _Default : System.

Bu sırada Show cancel buton otomatik olarak seçili hale gelecektir, bırakın seçili kalsın.

This can be done in the Row Updated event which is fired when the user clicks the OK button of a row in Edit Mode.

So, how do I know that the Edit button will be called Link Button1?This could easily be caught in the Row Updated event and seemed a logical choice and initially seemed to work as expected – until one of those damn tester people got hold of it.It is a fresh approach to working at home; it’s fun, funny and is flexible all at the same time.… continue reading »


Read more

Rose and his second wife, Carol, were married in April 1984.… continue reading »


Read more